Azot Blöflü Evaporasyon Sistemleri

Bir bilim insanının aseton, asetonitril veya metanol gibi uçucu bir sıvı içindeki bir numuneyi yoğunlaştırması gerektiğinde, en uygun çözüm bir azot evaporatör cihazıdır. Sonuç olarak, bilim insanları bu teknolojiyi çevre, polimer bilimi, kalite kontrol ve toksikoloji laboratuvarlarının yanı sıra diğer birçok laboratuvarlarda da numune hazırlama aracı olarak kullanmaktadır.