İnkübatörler (Bakteriyolojik Etüvler)

İnkübatörler, hücre kültürü ve doku kültürü çalışmaları yürüten herhangi bir laboratuvar için gerekli olan ekipmanlardır. İnkübatörler hücreleri sıcaklık, nem, CO₂ ve O₂, değişimlerine karşı korur.