Filtre Kağıtları ve Membranlar

Filtrasyon ve mikrofiltrasyon, filtratı saflaştırmak amacıyla katıları, partikülleri veya büyük molekülleri akışkanlardan (sıvı veya gazlardan) ayırmak için kullanılır. Saflaştırma ihtiyaçlarınız için filtre kağıtları, plakalar ve membranlar da dahil sunduğumuz filtrasyon ürünlerini keşfedin.